ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Frissítve: 2022. május 7.

A TOP INGATLANKÖZVETÍTÉS Mezőkövesd Korlátolt Felelősségű Társaság (TOP INGATLANKÖZVETÍTÉS Mezőkövesd Kft. néven működő) (“TOP INGATLANKÖZVETÍTÉS Mezőkövesd Kft.”) jelen adatvédelmi tájékoztatója. ‘, “mi”, “minket” vagy “miénk”), leírja, hogy hogyan és miért gyűjthetjük, tárolhatjuk, használhatjuk és/vagy oszthatjuk meg (“feldolgozhatjuk”) az Ön adatait, amikor Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat (“Szolgáltatások”), például amikor Ön:
 • Meglátogatja weboldalunkat a https://topingatlan.net címen, vagy bármely olyan weboldalunkat, amely erre az adatvédelmi nyilatkozatra hivatkozik.
 • Más kapcsolódó módon lép velünk kapcsolatba, beleértve az értékesítést, marketinget vagy rendezvényeket.
Kérdés vagy aggály? Az adatvédelmi tájékoztató elolvasása segít Önnek megérteni az adatvédelmi jogait és választási lehetőségeit. Ha nem ért egyet irányelveinkkel és gyakorlatunkkal, kérjük, ne használja szolgáltatásainkat. Ha továbbra is kérdése vagy aggálya van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a mezokovesd@topingatlan.net címen.
 
 
A FŐBB PONTOK ÖSSZEFOGLALÁSA
 
Ez az összefoglaló az adatvédelmi nyilatkozatunk legfontosabb pontjait tartalmazza, de további részleteket bármelyik témakörről megtudhat az egyes kulcsfontosságú pontokat követő linkre kattintva, vagy az alábbi tartalomjegyzék segítségével megtalálhatja a keresett részt.
 
Milyen személyes adatokat dolgozunk fel? Amikor Ön meglátogatja, használja vagy navigál a weboldalukon, személyes adatokat dolgozhatunk fel attól függően, hogy Ön hogyan lép kapcsolatba a TOP INGATLANKÖZVETÍTÉS Mezőkövesd Kft-vel és a Szolgáltatásokkal, milyen döntéseket hoz, és milyen termékeket és funkciókat használ. Kattintson ide, ha többet szeretne megtudni.
 
Feldolgoznak érzékeny személyes adatokat? Nem dolgozunk fel érzékeny személyes adatokat.
 
Kapnak információkat harmadik féltől?Nem kapunk semmilyen információt harmadik felektől..
 

Hogyan dolgozzák fel az adataimat? Az Ön adatait a Szolgáltatásaink nyújtása, javítása és kezelése, az Önnel való kommunikáció, a biztonság és a csalás megelőzése, valamint a törvények betartása érdekében dolgozzuk fel. Az Ön hozzájárulásával más célokra is feldolgozhatjuk az Ön adatait. Az Ön adatait csak akkor dolgozzuk fel, ha erre érvényes jogi okunk van. Kattintson ide, ha többet szeretne megtudni.

Milyen helyzetekben és mely felekkel osztják meg a személyes adatokat? Bizonyos helyzetekben és bizonyos harmadik felekkel megoszthatunk információkat. Kattintson ide, ha többet szeretne megtudni.
 
Hogyan tartják biztonságban az adataimat? Szervezeti és technikai folyamatokkal és eljárásokkal védjük az Ön személyes adatait. Azonban semmilyen internetes elektronikus adatátvitel vagy információtárolási technológia nem garantálható 100%-os biztonsággal, így nem tudjuk megígérni vagy garantálni, hogy hackerek, kiberbűnözők vagy más illetéktelen harmadik felek nem lesznek képesek legyőzni a biztonságunkat, és nem tudják illetéktelenül összegyűjteni, elérni, ellopni vagy módosítani az Ön adatait. Kattintson ide, ha többet szeretne megtudni.
 
Milyen jogaim vannak? Az Ön földrajzi elhelyezkedésétől függően az alkalmazandó adatvédelmi törvények értelmében bizonyos jogok illetik meg Önt a személyes adataival kapcsolatban. Kattintson ide, ha többet szeretne megtudni.
 
Hogyan gyakorolhatom jogaimat? A legegyszerűbben úgy gyakorolhatja jogait, ha a “HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA VELÜNK EZZEL A NYILATKOZATTAL KAPCSOLATBAN?” szakaszban szereplő módon kapcsolatba lép velünk. A vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően mérlegeljük a kérelmeket, és azokra tekintettel járunk el.
 
Szeretne többet megtudni arról, hogy mit tesz a TOP INGATLANKÖZVETÍTÉS Mezőkövesd Kft. az általunk gyűjtött adatokkal? Olvasson tovább a nyilatkozat teljes terjedelmében történő áttekintéséhez.
 
 
1. MILYEN INFORMÁCIÓKAT GYŰJTÜNK?
 
Az Ön által közölt személyes adatok
 
Röviden: Az Ön által megadott személyes adatokat gyűjtjük.
 
Olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket Ön önkéntesen ad meg nekünk, amikor kifejezi érdeklődését a rólunk vagy termékeinkről és Szolgáltatásainkról szóló információk megszerzése iránt, amikor részt vesz a Szolgáltatásokon végzett tevékenységekben, vagy más módon, amikor kapcsolatba lép velünk.
 
 
Az Ön által megadott személyes adatok. Az általunk gyűjtött személyes adatok a velünk és a Szolgáltatásokkal való interakcióinak kontextusától, az Ön választásaitól, valamint az Ön által használt termékektől és funkcióktól függnek. Az általunk gyűjtött személyes adatok a következők lehetnek:
 • név
 • telefonszám
 • email cím
 
 
Érzékeny információk. Nem dolgozunk fel érzékeny információkat.
 
Az Ön által megadott valamennyi személyes adatnak igaznak, teljesnek és pontosnak kell lennie, és Ön köteles értesíteni minket az ilyen személyes adatokban bekövetkező bármilyen változásról.
 
 
Automatikusan gyűjtött információk
 
Röviden: Egyes információkat – például az Ön Internet Protocol (IP) címét és/vagy a böngésző és az eszköz jellemzőit – automatikusan gyűjtjük, amikor Ön meglátogatja a Szolgáltatásainkat.
 
Automatikusan gyűjtünk bizonyos információkat, amikor Ön meglátogatja, használja vagy navigál a weboldalon. Ezek az információk nem fedik fel az Ön konkrét személyazonosságát (például nevét vagy elérhetőségi adatait), de tartalmazhatnak eszköz- és használati információkat, például az Ön IP-címét, a böngésző és az eszköz jellemzőit, az operációs rendszert, a nyelvi beállításokat, a hivatkozó URL-címeket, az eszköz nevét, az országot, a tartózkodási helyet, információkat arról, hogy Ön hogyan és mikor használja a Szolgáltatásainkat, valamint egyéb technikai információkat. Ezekre az információkra elsősorban Szolgáltatásaink biztonságának és működésének fenntartásához, valamint belső elemzési és jelentési céljainkhoz van szükség.
 
 
Sok más vállalkozáshoz hasonlóan mi is gyűjtünk információkat sütik és hasonló technológiák segítségével. Erről többet megtudhat a Cookie-nyilatkozatunkban:https://xxxxxxx.com/cookie-policy.
 
 
Az általunk gyűjtött információk a következők:
 • Napló- és használati adatok. A napló- és használati adatok a szolgáltatással kapcsolatos, diagnosztikai, használati és teljesítményadatok, amelyeket szervereink automatikusan összegyűjtenek, amikor Ön belép a Szolgáltatásainkba vagy használja azokat, és amelyeket naplófájlokban rögzítünk. Attól függően, hogy Ön hogyan lép kapcsolatba velünk, ezek a naplóadatok tartalmazhatják az Ön IP-címét, eszközadatait, a böngésző típusát és beállításait, valamint a Szolgáltatásokban végzett tevékenységére vonatkozó információkat (például a használatához kapcsolódó dátum/idő bélyegeket, a megtekintett oldalakat és fájlokat, kereséseket és egyéb műveleteket, például hogy milyen funkciókat használ), az eszköz eseményadatait (például rendszertevékenységet, hibajelentéseket (néha “crash dumps”-nak nevezik) és hardverbeállításokat).
 
 • Eszközadatok. Eszközadatokat gyűjtünk, például az Ön számítógépére, telefonjára, táblagépére vagy más eszközére vonatkozó információkat, amelyet a Szolgáltatások eléréséhez használ. A használt eszköztől függően ezek az eszközadatok olyan információkat tartalmazhatnak, mint az Ön IP-címe (vagy proxy-kiszolgálója), eszköz- és alkalmazásazonosító száma, helymeghatározás, böngésző típusa, hardvermodell, internetszolgáltató és/vagy mobilszolgáltató, operációs rendszer és rendszerkonfigurációs információk.
 
 • Helyadatok. Helymeghatározási adatokat gyűjtünk, például az Ön eszközének helyére vonatkozó információkat, amelyek lehetnek pontosak vagy pontatlanok. Az, hogy mennyi információt gyűjtünk, a Szolgáltatások eléréséhez használt eszköz típusától és beállításaitól függ. Például használhatunk GPS-t és más technológiákat a geolokációs adatok gyűjtésére, amelyek megmondják nekünk az Ön aktuális tartózkodási helyét (az Ön IP-címe alapján). Ön lemondhat arról, hogy engedélyezze számunkra ezen adatok gyűjtését, vagy úgy, hogy megtagadja az adatokhoz való hozzáférést, vagy úgy, hogy letiltja a helymeghatározási beállításokat az eszközén. Ha azonban úgy dönt, hogy lemond, előfordulhat, hogy nem tudja használni a Szolgáltatások bizonyos aspektusait.
 
2. HOGYAN DOLGOZZUK FEL AZ ÖN ADATAIT?
 
Röviden: Az Ön adatait a Szolgáltatásaink nyújtása, javítása és kezelése, az Önnel való kommunikáció, a biztonság és a csalás megelőzése, valamint a törvények betartása érdekében dolgozzuk fel. Az Ön hozzájárulásával az Ön adatait más célokra is feldolgozhatjuk.
 

Az Ön személyes adatait különböző okokból dolgozzuk fel, attól függően, hogy Ön hogyan lép kapcsolatba a Szolgáltatásainkkal, többek között a következők miatt:

 
 • Felhasználói megkeresések megválaszolása/támogatás nyújtása a felhasználóknak. Az Ön adatait feldolgozhatjuk, hogy válaszoljunk az Ön megkereséseire, és megoldjuk a kért szolgáltatással kapcsolatos esetleges problémákat.
 • Az egyén létfontosságú érdekének megmentése vagy védelme. Az Ön adatait feldolgozhatjuk, ha ez egy személy létfontosságú érdekének megmentéséhez vagy védelméhez szükséges, például a kár megelőzése érdekében.
 
 
3. MILYEN JOGALAPOKRA TÁMASZKODUNK AZ ÖN ADATAINAK FELDOLGOZÁSÁHOZ?
 
Röviden:Csak akkor kezeljük az Ön személyes adatait, ha úgy véljük, hogy ez szükséges, és erre az alkalmazandó jog szerint érvényes jogi okunk (azaz jogalapunk) van, például az Ön beleegyezésével, a törvényeknek való megfelelés érdekében, a szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges szolgáltatások nyújtása, az Ön jogainak védelme vagy jogos üzleti érdekeink teljesítése érdekében.
 
Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és az Egyesült Királyság GDPR előírja számunkra, hogy ismertessük azokat az érvényes jogalapokat, amelyekre az Ön személyes adatainak feldolgozása során támaszkodunk. Ennek értelmében az alábbi jogalapokra támaszkodhatunk az Ön személyes adatainak feldolgozása során:
 • Hozzájárulás. Az Ön adatait feldolgozhatjuk, ha Ön engedélyt adott nekünk (azaz beleegyezését adta), hogy személyes adatait egy adott célra felhasználhassuk. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Kattintsonide, ha többet szeretne megtudni.
 • Szerződés teljesítése. Személyes adatait feldolgozhatjuk, ha úgy véljük, hogy ez szükséges az Önnel szembeni szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez, beleértve a Szolgáltatásaink nyújtását, vagy az Ön kérésére, mielőtt szerződést kötnénk Önnel.
 • Jogi kötelezettségek. Az Ön adatait feldolgozhatjuk, ha úgy véljük, hogy ez szükséges jogi kötelezettségeink teljesítéséhez, például a bűnüldöző szervvel vagy szabályozó hatósággal való együttműködéshez, törvényes jogaink gyakorlásához vagy védelméhez, vagy az Ön adatainak bizonyítékként való nyilvánosságra hozatalához olyan peres eljárásban, amelyben részt veszünk.
 • Létfontosságú érdekek. Az Ön adatait feldolgozhatjuk, ha úgy véljük, hogy ez szükséges az Ön vagy egy harmadik fél létfontosságú érdekeinek védelméhez, például olyan helyzetekben, amikor bármely személy biztonságát potenciális veszély fenyegeti.
 
 
4. MIKOR ÉS KIVEL OSZTJUK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
 
Röviden: Az információkat az ebben a szakaszban leírt konkrét helyzetekben és/vagy a következő harmadik felekkel oszthatjuk meg.
 
Eladók, tanácsadók és egyéb harmadik fél szolgáltatók. Megoszthatjuk az Ön adatait olyan harmadik fél eladókkal, szolgáltatókkal, vállalkozókkal vagy ügynökökkel (“harmadik felek”), akik számunkra vagy a nevünkben szolgáltatásokat nyújtanak, és akiknek a munka elvégzéséhez szükségük van az ilyen adatokhoz való hozzáférésre. A harmadik felekkel szerződéseket kötöttünk, amelyek célja, hogy segítsenek az Ön személyes adatainak védelmében. Ez azt jelenti, hogy ők semmit sem tehetnek az Ön személyes adataival, hacsak mi nem adtunk nekik erre utasítást. Ezen kívül nem osztják meg az Ön személyes adatait rajtunk kívül semmilyen más szervezettel. Kötelezettséget vállalnak arra is, hogy a nevünkben tárolt adatokat megvédik, és az általunk megadott időtartamig megőrzik azokat. A harmadik felek, akikkel személyes adatokat oszthatunk meg, a következők:
 • Könyvelés
  Könyvelőiroda: 
 • Kommunikáció és chat a felhasználókkal
  Facebook Chat
 • Tartalom optimalizálása
  Google Betűtípusok és YouTube videök beágyazása
 • Adatmentés és biztonság
  Google Drive biztonsági mentés
 • Újracélzási platformok
  Facebook Custom Audience, Facebook Remarketing, Google Ads Remarketing és Google Analytics Remarketing
 • Közösségi média megosztás és reklám
  Facebook hirdetés, Google hirdetés
 • Web és mobil analitika
  Google Ads, Google Analytics és Google Tag Manager
 
A következő helyzetekben is szükségünk lehet személyes adatainak megosztására:
 • Üzleti adattovábbítás. Megoszthatjuk vagy továbbíthatjuk az Ön adatait az egyesüléssel, a vállalat eszközeinek eladásával, finanszírozással vagy az üzleti tevékenységünk egészének vagy egy részének egy másik vállalat részére történő felvásárlásával kapcsolatban, illetve az ilyen tárgyalások során.
 
 
5. HASZNÁLUNK-E SÜTIKET ÉS MÁS NYOMKÖVETŐ TECHNOLÓGIÁKAT?
 
Röviden: Az Ön adatainak gyűjtéséhez és tárolásához sütiket és más nyomkövető technológiákat használhatunk.
 
Az információk eléréséhez vagy tárolásához sütiket és hasonló nyomkövető technológiákat (például webjelzőket és pixeleket) használhatunk. Arról, hogy hogyan használjuk ezeket a technológiákat, és hogyan utasíthat vissza bizonyos cookie-kat, a Cookie-nyilatkozatunkban találhatók konkrét információk:https://xxxxxxx.com/suti-tajeoztato.
 
6. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN ADATAIT?
 
Röviden:Az Ön adatait addig őrizzük meg, amíg a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok teljesítéséhez szükséges, kivéve, ha a törvény másként nem rendelkezik.
 
Személyes adatait csak addig őrizzük meg, amíg az a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokra szükséges, kivéve, ha a törvény hosszabb megőrzési időszakot ír elő vagy engedélyez (például adóügyi, számviteli vagy egyéb jogi követelmények). A jelen tájékoztatóban szereplő egyetlen cél sem teszi szükségessé, hogy az Ön személyes adatait 2 évnél hosszabb ideig őrizzük meg.
 
Ha az Ön személyes adatainak feldolgozására nincs folyamatos jogos üzleti szükségünk, akkor vagy töröljük vagy anonimizáljuk az ilyen adatokat, vagy ha ez nem lehetséges (például mert az Ön személyes adatait biztonsági archívumban tároltuk), akkor biztonságosan tároljuk az Ön személyes adatait, és elkülönítjük azokat a további feldolgozástól, amíg a törlés lehetővé nem válik.
 
7. HOGYAN TARTJUK BIZTONSÁGBAN AZ ÖN ADATAIT?
 
Röviden: Célunk, hogy az Ön személyes adatait szervezeti és technikai biztonsági intézkedések rendszerével védjük.
 
Megfelelő és ésszerű technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket hajtottunk végre az általunk feldolgozott személyes adatok biztonságának védelme érdekében. Azonban az adatai biztonsága érdekében tett óvintézkedéseink és erőfeszítéseink ellenére sem az interneten keresztüli elektronikus adatátvitel, sem az információtárolási technológia nem garantálható 100%-os biztonsággal, így nem tudjuk megígérni vagy garantálni, hogy hackerek, kiberbűnözők vagy más illetéktelen harmadik felek nem lesznek képesek legyőzni a biztonságunkat, és nem tudják illetéktelenül összegyűjteni, elérni, ellopni vagy módosítani az Ön adatait. Bár mindent megteszünk személyes adatainak védelme érdekében, a személyes adatok továbbítása a Szolgáltatásainkba és a Szolgáltatásainkból az Ön saját kockázatára történik. Csak biztonságos környezetben férhet hozzá a Szolgáltatásokhoz.
 
8. GYŰJTENEK INFORMÁCIÓKAT KISKORÚAKTÓL?
 
Röviden:Tudatosan nem gyűjtünk adatokat 18 év alattiaktól, és nem használunk fel ilyen adatokat 18 év alattiaktól.
 
Tudatosan nem kérünk adatokat 18 év alatti gyermekektől, és nem forgalmazunk ilyen adatokat 18 év alatti gyermekek számára. A Szolgáltatások használatával Ön kijelenti, hogy betöltötte a 18. életévét, vagy hogy Ön egy ilyen kiskorú szülője vagy gyámja, és hozzájárul ahhoz, hogy az ilyen kiskorú eltartott használja a Szolgáltatásokat. Ha tudomást szerzünk arról, hogy 18 évnél fiatalabb felhasználóktól személyes adatokat gyűjtöttünk, deaktiváljuk a fiókot, és ésszerű intézkedéseket teszünk az ilyen adatok nyilvántartásunkból történő azonnali törlése érdekében. Ha tudomására jut, hogy 18 év alatti gyermekektől gyűjtöttünk adatokat, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a mezokovesd@topingatlan.net címen.
 
9. MIK AZ ÖN ADATVÉDELMI JOGAI?
 
Röviden:Egyes régiókban, például az Európai Gazdasági Térségben (EGT) és az Egyesült Királyságban (UK) olyan jogokkal rendelkezik, amelyek nagyobb hozzáférést és ellenőrzést biztosítanak személyes adatai felett. Bármikor felülvizsgálhatja, módosíthatja vagy megszüntetheti fiókját.
 
Egyes régiókban (például az EGT-ben és az Egyesült Királyságban) az alkalmazandó adatvédelmi törvények értelmében bizonyos jogokkal rendelkezik. Ezek közé tartozhat (i) a személyes adataihoz való hozzáférés és azok másolatának igényléséhez való jog, (ii) a helyesbítés vagy törlés kérése, (iii) a személyes adatai feldolgozásának korlátozásához való jog, és (iv) adott esetben az adathordozhatósághoz való jog. Bizonyos körülmények között joga van ahhoz is, hogy tiltakozzon személyes adatainak feldolgozása ellen. Ilyen kérelmet úgy nyújthat be, hogy kapcsolatba lép velünk az alábbi “HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA VELÜNK EZZEL A NYILATKOZATTAL KAPCSOLATBAN?” szakaszban szereplők szerint.
 
Minden kérést az alkalmazandó adatvédelmi törvényekkel összhangban mérlegelünk és teljesítünk.
 
Ha Ön az EGT-ben vagy az Egyesült Királyságban tartózkodik, és úgy véli, hogy jogellenesen kezeljük személyes adatait, joga van panaszt tenni a helyi adatvédelmi felügyeleti hatóságnál. Elérhetőségeiket itt találja: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
 
Ha Ön Svájcban tartózkodik, az adatvédelmi hatóságok elérhetőségei itt találhatók: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.
 
A hozzájárulás visszavonása: Ha személyes adatainak feldolgozásához az Ön beleegyezésére támaszkodunk, Önnek joga van ahhoz, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha az alábbi szakaszban megadott elérhetőségeken keresztül kapcsolatba lép velünk. “HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA VELÜNK EZZEL A NYILATKOZATTAL KAPCSOLATBAN?” .
 
Felhívjuk azonban figyelmét, hogy ez nem érinti a visszavonás előtti feldolgozás jogszerűségét, és nem érinti az Ön személyes adatainak a hozzájáruláson kívüli jogszerű feldolgozási okokra támaszkodó feldolgozását sem.
 
Sütik és hasonló technológiák: A legtöbb webböngésző alapértelmezés szerint elfogadja a sütiket. Ha szeretné, általában beállíthatja a böngészőjét a sütik eltávolítására és a sütik elutasítására. Ha úgy dönt, hogy eltávolítja a cookie-kat vagy elutasítja a cookie-kat, ez hatással lehet a Szolgáltatásaink bizonyos funkcióira vagy szolgáltatásaira. A Szolgáltatásainkban a hirdetők által végzett, érdeklődésen alapuló hirdetésekről való lemondás érdekében látogasson el a következő oldalra: http://www.aboutads.info/choices/. További információkért kérjük, tekintse meg a Cookie-nyilatkozatunkat: https://xxxxxxx.com/cookie-policy.
 
Ha kérdése vagy észrevétele van az adatvédelmi jogokkal kapcsolatban, írjon nekünk a mezokovesd@topingatlan.net e-mail címre.
 
10. A NYOMKÖVETÉS TILTÁSÁNAK KEZELÉSE
 
A legtöbb webböngésző és néhány mobil operációs rendszer és mobilalkalmazás tartalmaz egy Do-Not-Track (“DNT”) funkciót vagy beállítást, amelyet aktiválva jelezheti, hogy nem kívánja, hogy az online böngészési tevékenységére vonatkozó adatokat nyomon kövessék és gyűjtsék. Jelenleg még nem született egységes technológiai szabvány a DNT-jelzések felismerésére és végrehajtására. Ezért jelenleg nem reagálunk a DNT böngészőjelzésekre vagy más olyan mechanizmusra, amely automatikusan közli, hogy Ön nem kívánja, hogy online nyomon kövessük. Ha az online nyomon követésre vonatkozóan olyan szabványt fogadnak el, amelyet a jövőben követnünk kell, akkor erről a gyakorlatról a jelen adatvédelmi nyilatkozat felülvizsgált változatában tájékoztatni fogjuk Önt.
 
11. RENDELKEZNEK-E A KALIFORNIAI LAKOSOK KÜLÖNLEGES ADATVÉDELMI JOGOKKAL?
 
Röviden:Igen, ha Ön kaliforniai lakos, különleges jogokkal rendelkezik a személyes adataihoz való hozzáférés tekintetében.
 
A kaliforniai polgári törvénykönyv 1798.83. szakasza, más néven a “Shine The Light” törvény lehetővé teszi a kaliforniai lakosú felhasználóink számára, hogy évente egyszer ingyenesen tájékoztatást kérjenek és kapjanak tőlünk a személyes adatok kategóriáiról (ha vannak ilyenek), amelyeket közvetlen marketing célokra harmadik feleknek adtunk át, valamint az összes olyan harmadik fél nevét és címét, akikkel a közvetlenül megelőző naptári évben személyes adatokat osztottunk meg. Ha Ön kaliforniai lakos, és szeretne ilyen kérést benyújtani, kérjük, hogy kérését írásban nyújtsa be hozzánk az alábbiakban megadott elérhetőségeken.
 
Ha Ön 18 év alatti, Kaliforniában lakik, és regisztrált fiókkal rendelkezik a Szolgáltatásokban, joga van kérni a Szolgáltatásokban nyilvánosan közzétett, nem kívánt adatok eltávolítását. Az ilyen adatok eltávolításának kéréséhez kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbiakban megadott elérhetőségeken, és adja meg a fiókjához tartozó e-mail címet, valamint egy nyilatkozatot arról, hogy Kaliforniában lakik. Biztosítani fogjuk, hogy az adatokat ne tegyük nyilvánosan közzé a Szolgáltatásokban, de kérjük, vegye figyelembe, hogy az adatokat nem biztos, hogy teljesen vagy átfogóan eltávolítjuk minden rendszerünkből (pl. biztonsági mentések stb.).
 
12. FRISSÍTIK EZT A NYILATKOZATOT?
 
Röviden: Igen, szükség szerint frissíteni fogjuk ezt a tájékoztatót, hogy megfeleljen a vonatkozó törvényeknek.
 
Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot időről időre frissíthetjük. A frissített változatot egy “Frissítve:” dátummal jelezzük, és a frissített változat akkor lép hatályba, amint hozzáférhetővé válik. Ha lényeges változtatásokat eszközlünk ezen adatvédelmi nyilatkozatban, akkor erről vagy az ilyen változtatásokról szóló értesítés szembetűnő kihelyezésével, vagy közvetlenül az Ön részére küldött értesítéssel értesíthetjük Önt. Javasoljuk, hogy gyakran tekintse át ezt az adatvédelmi tájékoztatót, hogy tájékozódjon arról, hogyan védjük az Ön adatait.
 
13. HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA VELÜNK EZZEL A NYILATKOZATTAL KAPCSOLATBAN?
 
Ha kérdése vagy észrevétele van ezzel a nyilatkozattal kapcsolatban, küldjön nekünk e-mailt a mezokovesd@topingatlan.net címre, vagy postai úton a következő címre:
 
TOP INGATLANKÖZVETÍTÉS Mezőkövesd Korlátolt Felelősségű Társaság
3400 Mezőkövesd
Vajda János utca 8.
Magyarország
 
14. HOGYAN TUDJA FELÜLVIZSGÁLNI, FRISSÍTENI VAGY TÖRÖLNI AZ ÖNRŐL GYŰJTÖTT ADATOKAT?
 
Az Ön országában alkalmazandó törvények alapján joga lehet ahhoz, hogy hozzáférést kérjen az Önről gyűjtött személyes adatokhoz, megváltoztassa azokat, vagy bizonyos körülmények között törölje azokat. Személyes adatainak felülvizsgálatát, frissítését vagy törlését kérheti a “HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA VELÜNK EZZEL A NYILATKOZATTAL KAPCSOLATBAN” szakaszban szereplő elérhetőségeinken.