FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Frissítve: 2022. május 7.

 1. FELTÉTELEKKEL VALÓ EGYETÉRTÉS

A jelen Felhasználási feltételek jogilag kötelező érvényű megállapodást képeznek az Ön személyesen vagy egy szervezet nevében (“Ön”) és a TOP INGATLANKÖZVETÍTÉS Mezőkövesd Korlátolt Felelősségű Társaság között, amely TOP INGATLANKÖZVETÍTÉS Mezőkövesd Kft. néven tevékenykedik. (“TOP INGATLANKÖZVETÍTÉS Mezőkövesd Kft.”, “mi”, “minket” vagy “miénk”), a https://topingatlan.net weboldalhoz, valamint bármely más médiaformához, médiacsatornához, mobil weboldalhoz vagy mobilalkalmazáshoz kapcsolódó, vagy egyéb felületen (együttesen a “Weboldal” vagy “Honlap”) való hozzáféréssel és annak használatával kapcsolatban. Magyarországon vagyunk bejegyezve, székhelyünk a 3400 Mezőkövesd, Vajda János utca 8. szám alatt található. adózámunk 27399334205. Ön elfogadja, hogy a Honlaphoz való hozzáféréssel elolvasta, megértette és elfogadja a jelen Felhasználási feltételek egészét, és beleegyezik, hogy azok kötelező érvényűek. HA NEM ÉRT EGYET A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MINDEGYIKÉVEL, AKKOR KIFEJEZETTEN TILOS AZ OLDAL HASZNÁLATA, ÉS A HASZNÁLATOT AZONNAL BE KELL FEJEZNIE.

A Webhelyen időről időre közzétett kiegészítő feltételek vagy dokumentumok ezennel kifejezetten hivatkozással beépülnek a jelen dokumentumba. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint időről időre változtassuk vagy módosítsuk a jelen felhasználási feltételeket. A változásokról a jelen Használati feltételek “Frissítve:” dátumának frissítésével értesítjük Önt, és Ön lemond arról a jogáról, hogy minden ilyen változásról külön értesítést kapjon. Kérjük, minden alkalommal ellenőrizze a vonatkozó Feltételeket, amikor használja a Webhelyünket, hogy megértse, mely Feltételek alkalmazandók. A módosított Felhasználási Feltételek bármelyikének módosításait Önre is alkalmazni kell, és úgy kell tekinteni, hogy a módosított Felhasználási Feltételek közzétételének időpontját követően a Webhely folyamatos használatával Ön tudomásul vette és elfogadta azokat.

A Webhelyen található információkat nem szánjuk olyan személy vagy szervezet számára történő terjesztésre vagy felhasználásra, amely olyan joghatóság vagy ország területén található, ahol az ilyen terjesztés vagy felhasználás törvénybe vagy szabályozásba ütközik, vagy amely az ilyen joghatóságon vagy országon belül bármilyen regisztrációs követelménynek vetne minket alá. Ennek megfelelően azok a személyek, akik úgy döntenek, hogy más helyekről férnek hozzá a Webhelyhez, ezt saját kezdeményezésükre teszik, és kizárólagosan felelősek a helyi törvények betartásáért, ha és amennyiben a helyi törvények alkalmazandók.

A Webhelyet olyan felhasználóknak szánjuk, akik legalább 18 évesek. A 18 év alatti személyek nem használhatják a Webhelyet és nem regisztrálhatnak rá.

 1. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

Hacsak másként nem jelezzük, a Webhely a mi tulajdonunkat képezi, és a Webhelyen található valamennyi forráskód, adatbázis, funkció, szoftver, weboldal dizájn, hang, videó, szöveg, fénykép és grafika (együttesen a “Tartalom”), valamint az azokban szereplő védjegyek, szolgáltatási védjegyek és logók (a “Márkák”) a mi tulajdonunkban vagy ellenőrzésünk alatt állnak, illetve a számunkra engedélyezettek, és a szerzői jog és a védjegyek, valamint a különböző egyéb szellemi tulajdonjogok és tisztességtelen versenyre vonatkozó törvények, nemzetközi szerzői jogi törvények és nemzetközi egyezmények által védettek. A Tartalom és a Márkák kizárólag az Ön tájékoztatására és személyes használatára “AZONNAL” kerülnek a Webhelyen rendelkezésre. A jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten meghatározott esetek kivételével a Webhely egyetlen része, valamint a Tartalom és a Márkák sem másolhatók, nem reprodukálhatók, nem összesíthetők, újra nem közzétehetők, nem feltölthetők, nem közzétehetők, nyilvánosan nem megjeleníthetők, nem kódolhatók, nem lefordíthatók, nem továbbíthatók, nem terjeszthetők, nem eladhatók, nem engedélyezhetők vagy más módon sem hasznosíthatók semmilyen kereskedelmi céllal a mi kifejezett előzetes írásbeli engedélyünk nélkül.

Feltéve, hogy Ön jogosult a Webhely használatára, korlátozott engedélyt kap a Webhely elérésére és használatára, valamint a tartalom bármely olyan részének letöltésére vagy kinyomtatására, amelyhez megfelelően hozzáférést szerzett, kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra. Minden olyan jogot fenntartunk magunknak, amelyet kifejezetten nem biztosítottunk Önnek a Webhelyen, a Tartalomban és a Márkákban.

 1. FELHASZNÁLÓI MEGJELENÍTÉSEK

A Webhely használatával Ön kijelenti és garantálja, hogy:  (1) Ön cselekvőképes, és beleegyezik, hogy betartja a jelen Felhasználási feltételeket; (2) Ön nem kiskorú abban a joghatóságban, amelyben lakóhelye van; (3) Ön nem fér hozzá a Webhelyhez automatizált vagy nem emberi eszközökkel, akár bot, script vagy más módon; (4) Ön nem használja a Webhelyet semmilyen illegális vagy nem engedélyezett célra; és (5) a Webhely használata nem sért semmilyen alkalmazandó törvényt vagy rendeletet.

Ha Ön valótlan, pontatlan, nem aktuális vagy hiányos információkat ad meg, jogunkban áll felfüggeszteni vagy megszüntetni fiókját, és megtagadni a Webhely (vagy annak bármely részének) minden jelenlegi vagy jövőbeli használatát.

 1. TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK

Ön nem férhet hozzá a Webhelyhez, és nem használhatja azt más célra, mint amire a Webhelyet rendelkezésre bocsátjuk. A Webhely nem használható semmilyen kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatban, kivéve azokat, amelyeket kifejezetten támogatunk vagy jóváhagyunk.

A Webhely felhasználójaként Ön beleegyezik, hogy az alábbi tevékenységek tiltottak:

 • Rendszeresen adatokat vagy más tartalmat nyerjen le a Webhelyről, hogy közvetlenül vagy közvetve gyűjteményt, összeállítást, adatbázist vagy könyvtárat hozzon létre vagy állítson össze, a mi írásos engedélyünk nélkül.
 • A Webhelyet jogosulatlanul használja, beleértve a felhasználók felhasználóneveinek és/vagy e-mail címeinek elektronikus vagy más módon történő gyűjtését kéretlen e-mailek küldése céljából, vagy felhasználói fiókok létrehozását automatizált módon vagy hamis ürüggyel.
 • Vásárlási ügynök vagy beszerzési ügynök igénybevétele a Webhelyen történő vásárláshoz.
 • A Webhelyet áruk és szolgáltatások reklámozására vagy eladásra való felajánlására használja.
 • A Webhely biztonsággal kapcsolatos funkcióinak megkerülése, letiltása vagy más módon történő megzavarása, beleértve azokat a funkciókat, amelyek megakadályozzák vagy korlátozzák bármely Tartalom használatát vagy másolását, vagy érvényesítik a Webhely és/vagy a benne található Tartalom használatának korlátait.
 • A Honlap jogosulatlan beágyazása vagy a Honlapra való hotlinking.
 • Átverni, becsapni vagy félrevezetni minket és más felhasználókat, különösen az érzékeny fiókinformációk, például felhasználói jelszavak megismerésére tett kísérletek során.
 • Támogatási szolgáltatásaink nem megfelelő használata, illetve visszaélésekről vagy helytelen magatartásról szóló hamis jelentések benyújtása.
 • A rendszer bármilyen automatizált használata, például szkriptek használata kommentek vagy üzenetek küldésére, vagy bármilyen adatbányászat, robotok vagy hasonló adatgyűjtő és -kivonó eszközök használata.
 • A Honlap, illetve a Honlaphoz kapcsolódó hálózatok vagy szolgáltatások zavarása, megzavarása vagy indokolatlan megterhelésének okozása.
 • Más felhasználó vagy személy megszemélyesítésének kísérlete, vagy más felhasználó felhasználónevének használata.
 • Eladni vagy más módon átadni a profilját.
 • A Webhelyről szerzett bármely információ felhasználása más személy zaklatására, vagy károkozására.
 • A Webhelyet a velünk való versengésre irányuló erőfeszítések részeként használni, vagy a Webhelyet és/vagy a Tartalmat bármilyen más módon jövedelemtermelő vállalkozás vagy kereskedelmi vállalkozás céljára felhasználni.
 • Megfejteni, dekompilálni, szétszerelni vagy visszafejteni a Webhelyet alkotó vagy annak részét képező bármely szoftvert.
 • Megkísérelni a Webhely bármely olyan intézkedésének megkerülését, amelynek célja a Webhelyhez vagy a Webhely bármely részéhez való hozzáférés megakadályozása vagy korlátozása.zaklatni, bosszantani, megfélemlíteni vagy fenyegetni bármelyik alkalmazottunkat vagy ügynökünket, aki a Webhely bármely részét az Ön számára biztosítja.
 • Törölje a szerzői vagy egyéb tulajdonjogokra vonatkozó értesítést bármely Tartalomról.
 • A Webhely szoftverének másolása vagy adaptálása, beleértve, de nem kizárólagosan a Flash, PHP, HTML, JavaScript vagy más kódot.
 • Vírusok, trójai vírusok vagy más anyagok feltöltése vagy továbbítása (vagy feltöltési vagy továbbítási kísérlete), beleértve a nagybetűk túlzott használatát és a spammelést (ismétlődő szövegek folyamatos közzététele), amelyek zavarják bármely félnek az Oldal zavartalan használatát és élvezetét, vagy módosítják, károsítják, megzavarják, megváltoztatják vagy zavarják az Oldal használatát, funkcióit, működését vagy karbantartását.
 • Feltölt vagy továbbít (vagy megpróbál feltölteni vagy továbbítani) bármilyen olyan anyagot, amely passzív vagy aktív információgyűjtő vagy -átviteli mechanizmusként működik, beleértve, de nem kizárólagosan, a tiszta grafikai csereformátumokat (“gif”), 1×1 pixeleket, webes poloskákat, cookie-kat vagy más hasonló eszközöket (néha “kémprogramként” vagy “passzív gyűjtőmechanizmusként” vagy “pcms”-ként hivatkoznak rájuk).
 • A szokásos keresőmotor vagy internetböngésző használatának eredményét kivéve, bármilyen automatizált rendszer használata, elindítása, fejlesztése vagy terjesztése, beleértve korlátozás nélkül bármilyen spidert, robotot, csaló segédprogramot, scraper-t vagy offline olvasót, amely hozzáfér a Webhelyhez, vagy bármilyen nem engedélyezett szkript vagy más szoftver használata vagy elindítása.
 • Becsteleníteni, bemocskolni vagy más módon ártani véleményünk szerint nekünk és/vagy az Oldalnak.
 • A Webhelyet az alkalmazandó törvényekkel vagy szabályzatokkal összeegyeztethetetlen módon használja.
 
 1. FELHASZNÁLÓ ÁLTAL GENERÁLT HOZZÁJÁRULÁSOK

A Honlap nem kínálja fel a felhasználóknak, hogy tartalmakat küldjenek vagy tegyenek közzé. Lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy tartalmat és anyagokat hozzon létre, küldjön be, tegyen közzé, jelenítsen meg, továbbítson, adjon át, adjon elő, tegyen közzé, terjesszen vagy sugározzon nekünk vagy a Webhelyen, beleértve, de nem kizárólag szövegeket, írásokat, videókat, hanganyagokat, fényképeket, grafikákat, megjegyzéseket, javaslatokat, személyes információkat vagy egyéb anyagokat (együttesen “Hozzájárulások”). A Hozzájárulások a Webhely más felhasználói és harmadik felek weboldalain keresztül is megtekinthetők. Mint ilyen, az Ön által továbbított Hozzájárulások a Webhely adatvédelmi szabályzatának megfelelően kezelhetők. Amikor Ön Hozzájárulásokat hoz létre vagy tesz elérhetővé, Ön ezzel kijelenti és garantálja, hogy:

 • A Hozzájárulások létrehozása, terjesztése, továbbítása, nyilvános megjelenítése vagy előadása, valamint a Hozzájárulásokhoz való hozzáférés, letöltés vagy másolás nem sérti és nem is fogja sérti harmadik felek tulajdonjogait, beleértve, de nem kizárólagosan, a szerzői jogokat, szabadalmakat, védjegyeket, üzleti titkokat vagy erkölcsi jogokat.
 • Ön a szerzője és tulajdonosa, vagy rendelkezik a szükséges engedélyekkel, jogokkal, hozzájárulásokkal, felmentésekkel és jogosítványokkal a használathoz, és felhatalmaz minket, a Webhelyet és a Webhely más felhasználóit arra, hogy az Ön Hozzájárulásait a Webhely és a jelen Felhasználási feltételek által előirányzott bármely módon felhasználják.
 • Ön rendelkezik az Ön Hozzájárulásaiban szereplő minden egyes azonosítható személy írásbeli hozzájárulásával, felmentésével és/vagy engedélyével ahhoz, hogy az egyes azonosítható személyek nevét vagy képmását felhasználhassa annak érdekében, hogy lehetővé tegye az Ön Hozzájárulásainak a Webhely és a jelen Felhasználási feltételek által tervezett bármely módon történő felvételét és felhasználását.
 • Az Ön Hozzájárulásai nem hamisak, pontatlanok vagy félrevezetőek.
 • Az Ön Hozzájárulásai nem jelentenek kéretlen vagy engedély nélküli reklámot, promóciós anyagot, piramisjátékot, lánclevelet, spam-et, tömeges küldeményeket vagy a kérés egyéb formáit.
 • Az Ön Hozzájárulásai nem obszcének, buja, mocskos, erőszakos, zaklató, becsületsértő, rágalmazó, vagy más módon kifogásolhatóak (az általunk meghatározottak szerint).
 • Az Ön Hozzájárulásai nem nevetségesek, gúnyolnak, becsmérelnek, megfélemlítenek vagy bántalmaznak senkit.
 • Az Ön Hozzájárulásai nem szolgálnak más személyek zaklatására vagy fenyegetésére (e kifejezések jogi értelmében), és nem népszerűsítenek erőszakot egy adott személy vagy embercsoport ellen.
 • Az Ön Hozzájárulásai nem sértik az alkalmazandó törvényeket, rendeleteket vagy szabályokat.
 • Az Ön Hozzájárulásai nem sértik harmadik felek magánélethez vagy nyilvánossághoz fűződő jogait.
 • Az Ön Hozzájárulásai nem sértik a gyermekpornográfiára vonatkozó, illetve a kiskorúak egészségének vagy jólétének védelmét szolgáló bármely alkalmazandó törvényt.
 • Az Ön Hozzájárulásai nem tartalmaznak faji, nemzeti hovatartozással, nemmel, szexuális preferenciával vagy testi fogyatékossággal kapcsolatos sértő megjegyzéseket.
 • Az Ön Hozzájárulásai nem sértik egyébként a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezését vagy bármely alkalmazandó törvényt vagy rendeletet, illetve nem hivatkoznak olyan anyagra, amely sérti azokat.

A Webhelynek a fentiekkel ellentétes használata sérti a jelen Felhasználási feltételeket, és többek között a Webhely használatára vonatkozó jogainak megszüntetését vagy felfüggesztését eredményezheti.

 1. HOZZÁJÁRULÁSI ENGEDÉLY

Ön és a Webhely elfogadja, hogy hozzáférhetünk, tárolhatunk, feldolgozhatunk és felhasználhatunk minden olyan információt és személyes adatot, amelyet Ön az Adatvédelmi irányelvekben foglalt feltételek és az Ön választása (beleértve a beállításokat is) szerint ad meg.

A Webhelyre vonatkozó javaslatok vagy egyéb visszajelzések megküldésével Ön elfogadja, hogy ezeket a visszajelzéseket bármilyen célra felhasználhatjuk és megoszthatjuk anélkül, hogy Önt kártérítésben részesítenénk.

Nem érvényesítünk semmilyen tulajdonjogot az Ön Hozzájárulásai felett. A Hozzájárulások, valamint a Hozzájárulásokhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogok és egyéb tulajdonjogok teljes mértékben az Ön tulajdonában maradnak. Nem vállalunk felelősséget a Hozzájárulásokban szereplő, az Ön által a Webhely bármely területén tett kijelentésekért vagy állításokért. Ön egyedül felelős a Honlaphoz való Hozzájárulásaiért, és kifejezetten beleegyezik abba, hogy felment minket minden felelősség alól, és tartózkodik minden jogi lépéstől velünk szemben a Hozzájárulásaival kapcsolatban.

 1. KÖZZÉTÉTELEK

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ön által a Honlappal kapcsolatban feltett kérdések, megjegyzések, javaslatok, ötletek, visszajelzések vagy egyéb információk (“Beküldött anyagok”) nem bizalmas jellegűek, és kizárólagos tulajdonunkba kerülnek. Kizárólagos jogaink vannak, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is, és jogosultak vagyunk ezen Beküldött anyagok korlátlan felhasználására és terjesztésére bármilyen törvényes kereskedelmi vagy egyéb célra, az Ön részére történő elismerés vagy ellentételezés nélkül. Ön ezennel lemond minden erkölcsi jogáról az ilyen Beküldött anyagokkal kapcsolatban, és ezennel garantálja, hogy az ilyen Beküldött anyagok eredetileg Öntől származnak, vagy hogy Ön jogosult az ilyen Beküldött anyagok beküldésére. Ön elfogadja, hogy a Beküldött anyagokkal kapcsolatos bármely tulajdonjog állítólagos vagy tényleges megsértése vagy eltulajdonítása miatt nem léphet fel velünk szemben.

 1. HONLAPMENEDZSMENT

Fenntartjuk a jogot, de nem vagyunk kötelesek: (1) figyelemmel kísérni az Oldalt a jelen Felhasználási feltételek megsértése miatt; (2) megfelelő jogi lépéseket tenni bárkivel szemben, aki saját belátásunk szerint megsérti a törvényt vagy a jelen Felhasználási feltételeket, beleértve, de nem kizárólagosan, az ilyen felhasználó jelentését a bűnüldöző hatóságoknak; (3) saját belátásunk szerint és korlátozás nélkül megtagadni, korlátozni a hozzáférést, korlátozni a rendelkezésre állást vagy letiltani (a technológiailag megvalósítható mértékben) bármelyik Hozzájárulását vagy annak bármely részét; (4) saját belátásunk szerint és korlátozás, értesítés vagy felelősségvállalás nélkül eltávolítani a Honlapról vagy más módon letiltani minden olyan fájlt és tartalmat, amely túlzott méretű vagy bármilyen módon megterhelő a rendszereink számára; és (5) más módon kezelni a Honlapot oly módon, hogy az megvédje jogainkat és tulajdonunkat, valamint elősegítse a Honlap és a Piactéri Ajánlatok megfelelő működését.

 1. ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Fontos számunkra az adatvédelem és az adatbiztonság. Kérjük, olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat: https://xxxxxxxxx.hu/adatvedelmi-tajekoztato. A Webhely használatával Ön elfogadja, hogy az Adatvédelmi szabályzatunk kötelező érvényű, amely a jelen Felhasználási feltételek részét képezi. Felhívjuk figyelmét, hogy a Webhely Magyarországon található. Ha Ön a világ bármely más olyan régiójából lép be a Webhelyre, ahol a személyes adatok gyűjtésére, felhasználására vagy közzétételére vonatkozó törvények vagy egyéb követelmények eltérnek a Magyarországon alkalmazandó törvényektől, akkor a Webhely további használatával Ön átadja adatait Magyarországra, és beleegyezik abba, hogy adatait Magyarországra továbbítsák és itt dolgozzák fel.

 1. LEJÁRAT ÉS FELMONDÁS

A jelen Felhasználási feltételek teljes mértékben hatályban maradnak, amíg Ön a Webhelyet használja. A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK BÁRMELY MÁS RENDELKEZÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL FENNTARTJUK A JOGOT, HOGY SAJÁT BELÁTÁSUNK SZERINT, ÉRTESÍTÉS ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS NÉLKÜL MEGTAGADJUK A WEBHELYHEZ ÉS A PIACTÉRI AJÁNLATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST ÉS AZOK HASZNÁLATÁT (BELEÉRTVE BIZONYOS IP-CÍMEK BLOKKOLÁSÁT) BÁRMELY SZEMÉLYTŐL, BÁRMILYEN OKBÓL VAGY OK NÉLKÜL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKBEN FOGLALT BÁRMELY NYILATKOZAT, GARANCIA VAGY KÖTELEZETTSÉG, ILLETVE BÁRMELY ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY VAGY SZABÁLYOZÁS MEGSÉRTÉSE MIATT. SAJÁT BELÁTÁSUNK SZERINT BÁRMIKOR, FIGYELMEZTETÉS NÉLKÜL MEGSZÜNTETHETJÜK AZ ÖN HASZNÁLATÁT VAGY RÉSZVÉTELÉT A WEBHELYEN ÉS A PIACTÉRI AJÁNLATOKBAN, VAGY TÖRÖLHETJÜK FIÓKJÁT ÉS AZ ÖN ÁLTAL KÖZZÉTETT BÁRMELY TARTALMAT VAGY INFORMÁCIÓT.

Ha bármilyen okból megszüntetjük vagy felfüggesztjük a fiókját, tilos új fiókot regisztrálnia és létrehoznia a saját, hamis vagy kölcsönzött nevén, vagy bármely harmadik fél nevén, még akkor is, ha Ön a harmadik fél nevében jár el. A fiókja megszüntetése vagy felfüggesztése mellett fenntartjuk a jogot, hogy megfelelő jogi lépéseket tegyünk, beleértve, de nem kizárólagosan a polgári jogi, büntetőjogi és a jogsértés megszüntetésére irányuló jogorvoslatot.

 1. MÓDOSÍTÁSOK ÉS MEGSZAKÍTÁSOK

Fenntartjuk a jogot, hogy a Honlap tartalmát bármikor és bármilyen okból saját belátásunk szerint, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk, módosítsuk vagy eltávolítsuk. Nem vagyunk azonban kötelesek frissíteni a Webhelyünkön található információkat. Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy a Piactéri Ajánlatok egészét vagy egy részét bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsuk vagy megszüntessük. Nem vállalunk felelősséget Önnel vagy harmadik féllel szemben a Honlap vagy a Piactéri Ajánlatok bármilyen módosításáért, árváltozásáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.

Nem tudjuk garantálni, hogy a Webhely és a Piactéri Ajánlatok mindig elérhetőek lesznek. Előfordulhat, hogy hardver-, szoftver- vagy egyéb problémákat tapasztalunk, vagy karbantartást kell végeznünk a Webhelyhez kapcsolódóan, ami megszakításokat, késéseket vagy hibákat eredményezhet. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor és bármilyen okból, az Ön értesítése nélkül megváltoztassuk, felülvizsgáljuk, frissítsük, felfüggesszük, megszüntessük vagy más módon módosítsuk a Webhelyet vagy a Piactéri Ajánlatokat. Ön elfogadja, hogy semmilyen felelősséget nem vállalunk semmilyen veszteségért, kárért vagy kellemetlenségért, amely abból ered, hogy Ön nem tudja elérni vagy használni a Webhelyet vagy a Piactéri Ajánlatokat a Webhely vagy a Piactéri Ajánlatok bármely leállása vagy szüneteltetése során. A jelen Felhasználási feltételek egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy kötelezne minket a Webhely vagy a Piactér-ajánlatok karbantartására és támogatására, illetve az azokkal kapcsolatos javítások, frissítések vagy kiadások biztosítására.

 1. IRÁNYADÓ JOG

Ezekre a feltételekre a magyar jog az irányadó és a magyar jog szerint értelmezendő, és az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményének alkalmazása kifejezetten kizárt. Ha az Ön szokásos tartózkodási helye az EU-ban van, és Ön fogyasztó, akkor Ön ezen felül rendelkezik a lakóhelye szerinti ország joga által kötelezően előírt védelemmel. A TOP INGATLANKÖZVETÍTÉS Mezőkövesd Korlátolt Felelősségű Társaság és Ön is elfogadja, hogy aláveti magát a xxxxxxxxxxxxx bíróságok nem kizárólagos joghatóságának, ami azt jelenti, hogy a jelen felhasználási feltételekkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi jogai védelmében Magyarországon, illetve az Ön lakóhelye szerinti EU-tagállamban nyújthat be keresetet.

 1. VITARENDEZÉS

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformot biztosít, amelyhez itt férhet hozzá: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Ha szeretné felhívni a figyelmünket erre a témára, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

 1. JAVÍTÁSOK

A Webhelyen előfordulhatnak olyan információk, amelyek tipográfiai hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat tartalmaznak, amelyek a Piactéri Ajánlatokkal kapcsolatosak, beleértve a leírásokat, az árakat, a rendelkezésre állást és különböző egyéb információkat. Fenntartjuk a jogot, hogy a hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat kijavítsuk, valamint hogy a Webhelyen található információkat bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk vagy frissítsük.

 1. KIZÁRÓLAGOSSÁGI FELTÉTEL

AZ OLDAL A JELENLEGI ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ÁLLAPOTNAK MEGFELELŐEN KERÜL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSRA. ÖN ELFOGADJA, HOGY A WEBHELY SZOLGÁLTATÁSAINAK HASZNÁLATA KIZÁRÓLAG AZ ÖN KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK. A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁRUNK MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT AZ OLDALLAL ÉS ANNAK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ELADHATÓSÁG, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG ÉS A JOGSÉRTÉSMENTESSÉG HALLGATÓLAGOS GARANCIÁIT. NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN GARANCIÁT VAGY BIZTOSÍTÉKOT AZ OLDAL TARTALMÁNAK PONTOSSÁGÁRA VAGY TELJESSÉGÉRE, ILLETVE AZ OLDALHOZ KAPCSOLÓDÓ BÁRMELY WEBOLDAL TARTALMÁRA VONATKOZÓAN, ÉS NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN FELELŐSSÉGET (1) A TARTALOM ÉS AZ ANYAGOK HIBÁIÉRT, TÉVEDÉSEIÉRT VAGY PONTATLANSÁGAIÉRT, (2) AZ OLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBŐL ÉS AZ OLDAL HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ BÁRMILYEN JELLEGŰ SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT, (3) A BIZTONSÁGOS SZERVEREINKHEZ ÉS/VAGY AZ AZOKON TÁROLT SZEMÉLYES ÉS/VAGY PÉNZÜGYI ADATOKHOZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉSÉRT VAGY AZOK HASZNÁLATÁÉRT, (4) AZ OLDALRA VAGY AZ OLDALRÓL TÖRTÉNŐ ÁTVITEL BÁRMELY MEGSZAKADÁSA VAGY MEGSZŰNÉSE, (5) BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTAL AZ OLDALRA VAGY AZ OLDALON KERESZTÜL TOVÁBBÍTOTT HIBÁK, VÍRUSOK, TRÓJAI VÍRUSOK VAGY HASONLÓK, ÉS/VAGY (6) BÁRMELY TARTALOMBAN ÉS ANYAGBAN LÉVŐ HIBÁK VAGY HIÁNYOSSÁGOK, VAGY BÁRMELY VESZTESÉG VAGY KÁR, AMELY AZ OLDALON KERESZTÜL KÖZZÉTETT, TOVÁBBÍTOTT VAGY MÁS MÓDON ELÉRHETŐVÉ TETT TARTALOM HASZNÁLATÁBÓL ERED. NEM SZAVATOLJUK, NEM TÁMOGATJUK, NEM GARANTÁLJUK, ÉS NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN TERMÉKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT, AMELYET HARMADIK FÉL HIRDET VAGY KÍNÁL AZ OLDALON, BÁRMELY HIPERLINKKEL ELLÁTOTT WEBOLDALON, VAGY BÁRMELY BANNERBEN VAGY EGYÉB REKLÁMBAN SZEREPLŐ WEBOLDALON VAGY MOBILALKALMAZÁSBAN, ÉS NEM LESZÜNK RÉSZESEI, ÉS SEMMILYEN MÓDON NEM VAGYUNK FELELŐSEK AZ ÖN ÉS HARMADIK FÉL TERMÉK- VAGY SZOLGÁLTATÁSSZOLGÁLTATÓK KÖZÖTTI TRANZAKCIÓK ELLENŐRZÉSÉÉRT. MINT BÁRMELY TERMÉK VAGY SZOLGÁLTATÁS BÁRMILYEN MÉDIUMON VAGY KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ MEGVÁSÁRLÁSA ESETÉN, ÖNNEK IS A LEGJOBB BELÁTÁSA SZERINT KELL ELJÁRNIA, ÉS ADOTT ESETBEN ÓVATOSAN KELL ELJÁRNIA.

 1. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

SEMMILYEN ESETBEN SEM MI, SEM IGAZGATÓINK, ALKALMAZOTTAINK VAGY ÜGYNÖKEINK NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET ÖNNEL VAGY HARMADIK FÉLLEL SZEMBEN SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, PÉLDAMUTATÓ, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRÉRT, BELEÉRTVE AZ ELMARADT NYERESÉGET, BEVÉTELKIESÉST, ADATVESZTÉST VAGY EGYÉB, A WEBHELY HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA TÁJÉKOZTATTAK MINKET AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. A JELEN DOKUMENTUMBAN FOGLALT ELLENKEZŐ ÉRTELMŰ RENDELKEZÉSEK ELLENÉRE AZ ÖNNEL SZEMBENI FELELŐSSÉGÜNK BÁRMILYEN OKBÓL ÉS A KERESET FORMÁJÁTÓL FÜGGETLENÜL MINDENKOR AZ ÖN ÁLTAL NEKÜNK FIZETETT ÖSSZEGBŐL, HA VAN ILYEN, A KISEBBIKRE KORLÁTOZÓDIK. EGYES AMERIKAI ÁLLAMI ÉS NEMZETKÖZI TÖRVÉNYEK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK KORLÁTOZÁSÁT, ILLETVE BIZONYOS KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. HA EZEK A TÖRVÉNYEK VONATKOZNAK ÖNRE, ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK VAGY KORLÁTOZÁSOK EGY RÉSZE VAGY EGÉSZE NEM VONATKOZIK ÖNRE, ÉS TOVÁBBI JOGAI LEHETNEK.

 1. KÁRTÉRÍTÉS

Ön vállalja, hogy megvéd, kártalanít és ártalmatlanít minket, beleértve leányvállalatainkat, kapcsolt vállalatainkat, valamint valamennyi tisztviselőnket, ügynökünket, partnerünket és alkalmazottunkat minden olyan veszteséggel, kárral, felelősséggel, követeléssel szemben, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat és költségeket, amelyet bármely harmadik fél támaszt az alábbiak miatt vagy azokból eredően: (1) a Webhely használata; (2) a jelen Felhasználási feltételek megszegése; (3) a jelen Felhasználási feltételekben foglalt kijelentései és garanciái megszegése; (4) harmadik fél jogainak megsértése, beleértve, de nem kizárólagosan a szellemi tulajdonjogokat; vagy (5) a Webhely bármely más felhasználójával szemben, akivel a Webhelyen keresztül kapcsolatba lépett, elkövetett nyíltan káros cselekedet. A fentiek ellenére fenntartjuk a jogot, hogy az Ön költségére átvegyük a kizárólagos védelmet és ellenőrzést bármely olyan ügyben, amely miatt Ön köteles kártalanítani minket, és Ön beleegyezik, hogy az Ön költségére együttműködik az ilyen igények védelmében. Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy értesítsük Önt minden olyan követelésről, keresetről vagy eljárásról, amely a jelen kártalanítás tárgyát képezi, amint tudomást szereztünk róla.

 1. FELHASZNÁLÓI ADATOK

A Webhely teljesítményének fenntartása céljából megőrizzük az Ön által a Webhelyre továbbított bizonyos adatokat, valamint a a Webhelyen a z Ön általi használatból eredő adatokat. Bár rendszeresen rutinszerű biztonsági mentéseket végzünk az adatokról, az Ön kizárólagos felelőssége minden olyan adat, amelyet továbbít, vagy amely a Webhely használatával végzett bármely tevékenységéhez kapcsolódik. Ön elfogadja, hogy nem vállalunk felelősséget Önnel szemben az ilyen adatok elvesztéséért vagy megrongálódásáért, és Ön ezennel lemond az ilyen adatok elvesztéséből vagy megrongálódásából eredő, velünk szembeni minden keresetindítási jogáról.

 1. ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ, TRANZAKCIÓK ÉS ALÁÍRÁSOK

A Honlap látogatása, az e-mailek küldése és az online űrlapok kitöltése elektronikus kommunikációnak minősül. Ön beleegyezik az elektronikus kommunikáció fogadásába, és elfogadja, hogy minden olyan megállapodás, értesítés, közlés és egyéb kommunikáció, amelyet elektronikus úton, e-mailben és a Webhelyen keresztül nyújtunk Önnek, megfelel minden olyan jogi követelménynek, amely szerint az ilyen kommunikációnak írásban kell történnie. ÖN EZENNEL HOZZÁJÁRUL AZ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSOK, SZERZŐDÉSEK, MEGRENDELÉSEK ÉS EGYÉB NYILVÁNTARTÁSOK HASZNÁLATÁHOZ, VALAMINT AZ ÁLTALUNK VAGY A WEBHELYEN KERESZTÜL KEZDEMÉNYEZETT VAGY VÉGREHAJTOTT TRANZAKCIÓKRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉSEK, IRÁNYELVEK ÉS NYILVÁNTARTÁSOK ELEKTRONIKUS KÉZBESÍTÉSÉHEZ. Ön ezennel lemond minden olyan jogról vagy követelményről, amely bármely joghatóság bármely olyan törvénye, rendelete, szabályzata, rendelete vagy egyéb törvénye alapján áll fenn, amely eredeti aláírást vagy nem elektronikus nyilvántartások átadását vagy megőrzését írja elő, vagy amely nem elektronikus úton történő fizetéseket vagy hitelnyújtást ír elő.

 1. EGYÉB

A jelen Felhasználási feltételek és az általunk a Webhelyen vagy a Webhelyre vonatkozóan közzétett irányelvek vagy működési szabályok képezik a teljes megállapodást és megegyezést Ön és köztünk. A jelen Felhasználási feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem minősül az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondásnak. A jelen Felhasználási feltételek a törvény által megengedett legteljesebb mértékben érvényesek. Jogaink és kötelezettségeink bármelyikét vagy egészét bármikor átruházhatjuk másokra. Nem vállalunk felelősséget és nem vagyunk felelősek semmilyen veszteségért, kárért, késedelemért vagy mulasztásért, amelyet bármilyen, rajtunk kívül álló ok okoz. Ha a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezése vagy egy részének rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, az adott rendelkezés vagy a rendelkezés egy része a jelen Felhasználási feltételekből leválaszthatónak minősül, és nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát. A jelen Felhasználási feltételek vagy a Webhely használata következtében Ön és köztünk nem jön létre közös vállalkozás, partnerség, munkaviszony vagy ügynöki kapcsolat. Ön elfogadja, hogy a jelen Felhasználási feltételek nem értelmezhetők ellenünk a mi megfogalmazásunk alapján. Ön ezennel lemond minden olyan védekezésről, amely a jelen Felhasználási feltételek elektronikus formáján és a felek által a jelen Felhasználási feltételek aláírásának hiányán alapul.

 1. KAPCSOLAT

A Honlappal kapcsolatos panaszok megoldása érdekében, vagy a Honlap használatával kapcsolatos további információkért kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen:

TOP INGATLANKÖZVETÍTÉS Mezőkövesd Korlátolt Felelősségű Társaság

3400 Mezőkövesd, Vajda János utca 8.

Magyarország

Telefon: (+36)309030558

mezokovesd@topingatlan.net